Magdalena Rymkiewicz - Aranowska

Kancelaria Adwokacka Gdańsk

ZAANGAŻOWANIE

PROFESJONALIZM

JAKOŚĆ

EMPATIA

DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

BEZPIECZEŃSTWO

Misja

Misja kancelarii adwokackiej Magdalena Rymkiewicz-Aranowska

Misją Kancelarii Adwokackiej Magdaleny Rymkiewicz-Aranowskiej jest udzielanie wsparcia prawnego i ochrony interesów klientów indywidualnych, przy dołożeniu najwyższej staranności i  zachowaniu najlepszych standardów etyki zawodowej.

Efektem współpracy, opartej na zaufaniu, winno być maksymalne bezpieczeństwo i spokój klientów, zapewnione przez zastosowanie adekwatnych do miejsca i czasu instrumentów prawnych.

Misja gdańskiej kancelarii realizowana jest przez

 • zrozumienie i zdefiniowanie potrzeb osoby korzystającej z usług kancelarii
 • zastosowanie zindywidualizowanych działań prawnych
 • ciągłe doskonalenie zawodowe i zapewnianie kompleksowej obsługi.

Oferta

Oferta

 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo spadkowe
 • Upadłość konsumencka
 • Spory z ubezpieczycielami
 • Spory o zapłatę
 • Spory z bankami
oszar działalności adwokat Gdańsk
 • Udzielanie porad prawnych
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Sporządzanie i opiniowanie umów
 • Sporządzanie pism na etapie przedsądowym i sądowym
 • Zastępstwo procesowe przed sądami i organami ścigania
 • Kompleksowe prowadzenie spraw
Świadczona pomoc prawna

Doświadczenie

mecenas Magdalena Rymkiewicz-Aranowska

Adwokat Magdalena Rymkiewicz-Aranowska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach indywidualnie prowadzonej praktyki w takich miastach jak Płock, Żuromin, czy Gdańsk. Z powodzeniem reprezentuje konsumentów w sporach z ubezpieczycielami, bankami i innymi instytucjami finansowymi. Zapewnia również profesjonalną pomoc w procesach przeprowadzania upadłości konsumenckiej.

Skutecznie doradza i prowadzi sprawy rozwodowe, alimentacyjne, sprawy o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy o przysposobienie. Aktywnie reprezentuje pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych powiązanych ze sprawami rodzinnymi, tj. o przestępstwa z art. 209 k.k. (uchylanie się od alimentacji) oraz art. 207 § 1 k.k. (znęcanie się nad osobą najbliższą).

Odważnie i efektywnie wypełnia obowiązki obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Aktywnie podejmuje wszelkie niezbędne czynności procesowe aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Zabezpiecza interesy swoich Mocodawców podczas czynności przed organami ścigania, w tym przed Policją, Prokuraturą i Służbą Celno-Skarbową.

Z sukcesem zakończyła wiele postępowań w sprawach z art. 178a k.k. (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego), w tym warunkowym umorzeniem postępowania i skróceniem czasu zatrzymania prawa jazdy.

Posiada doświadczenie w udzielaniu bezpłatnych porad w siedzibie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie oraz we współpracy w ramach udzielania porad na terenie powiatu żuromińskiego z Fundacją TOGATUS Pro Bono z siedzibą w Olsztynie.

Obecnie głównym obszarem działania Kancelarii jest województwo pomorskie i województwo mazowieckie, jednak w razie potrzeby pomoc prawna świadczona jest na terenie całej Polski.

Mecenas Magdalena Rymkiewicz-Aranowska współpracuje z renomowanymi kancelariami, by zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie, przed każdym sądem i organem ścigania.

Specjalizacje

Specjalizacje

Prawo karne

kompleksowa pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego

obrona podejrzanego/oskarżonego

tymczasowe aresztowanie/ zatrzymanie

reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych

Prawo karne wykonawcze

kompleksowa pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego

odroczenie wykonania kary

przerwa w karze

warunkowe przedterminowe zwolnienie

odbywanie kary w ramach SDE (systemu dozoru elektronicznego)

wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Prawo rodzinne

sprawy rozwodowe

rozdzielność majątkowa

podział majątku

alimenty

władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Pomoc konsumentom w sporach z bankami i instytucjami finansowymi

kredyty CHF

polisolokaty

Prawo odszkodowawcze

pomoc prawna na etapie postępowania likwidacyjnego (prowadzonego przez ubezpieczyciela) i sądowego ( w sporze z ubezpieczycielem)

odszkodowania z tytułu OC sprawcy (zaniżone odszkodowanie, odmowa wypłaty odszkodowania, zwrot odszkodowania z tytułu najmu pojazdu zastępczego)

odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na zdrowiu

odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby najbliższej

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku

dział spadku

zachowek

o uznanie za niegodnego dziedziczenia

ustalenie nieważności testamentu

Upadłość konsumencka

Windykacja należności, spory o zapłatę

Jakość i terminowość

Kancelaria Adwokacka Magdalena Rymkiewicz-Aranowska zapewnia kompleksową, skuteczną i profesjonalną pomoc prawną. Interes Mocodawców jest dla Kancelarii najwyższym priorytetem, dlatego współpraca opiera się na pełnym zaufaniu.

Wszelkie informacje, które adwokat Magdalena Rymkiewicz-Aranowska pozyskuje w związku z udzielaniem pomocy prawnej, objęte są tajemnicą adwokacką. Obowiązek jej zachowania nie może być ograniczony w czasie.

Obsługa klientów kancelarii odbywa się z poszanowaniem najlepszych standardów obsługi, rzetelności i terminowości prowadzonych spraw.

Kontakt

Zapraszam do spotkania w jednym z oddziałów kancelarii

wizyty po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej

GDAŃSK

ul. Obrońców Wybrzeża 17/302, 80-398 Gdańsk

PŁOCK

ul. Kazimierza Wielkiego 9A/2, 09-400 Płock

ŻUROMIN

ul. Szkolna 5, 09-300 Żuromin

Telefon:

+48 509 393 129

Facebook:

Adwokat Gdańsk